FORMULAR DE ÎNSCRIERE LA CAMPANII TESTARE PRODUSE EAU THERMALE JONZAC

Vă rugăm să completați următorul formular de contact.
Acesta ne va ajuta să vă selectăm pentru campanile de testare și promovare lansate de Eau Thermale Jonzac Romania.

  Informații de contact


  Date personale


  DaNu


  Full timePart time


  Canale de comunicare utilizate


  BlogInstagramYou TubeFacebook


  AlimentațieModăLifestyleSănătateCălătoriiCosmeticeMămici și bebelușiCarteAltele


  Informații despre tenul și pielea dvs

  Vă rugăm să bifați ce vi se potrivește


  Foarte uscatUscatNormalMixtGrasAcneic


  RarOcazionalFrecventTen foarte sensibil și reactiv


  Nu e cazulPiele ternă fără luminozitatePori dilatațiPete brunePuncte negre


  Nu e cazulÎn jurul ochilorÎn jurul guriiLipsă fermitateAlte zone


  NormalăUscatăFoarte uscată


  DaNu


  Interesul dumneavoastră legat de produse cosmetice


  DaNu


  MereuDestul de desMai rarÎncă nu


  DaNu


  MereuDestul de desMai rarÎncă nu


  DaDestul de desNu preaNu mă interesează


  Foarte multÎntr-o oarecare măsurăNu preaNu mă interesează


  FarmacieDrogherieParfumerieMagazin bioMagazin naturistOnlineSupermarketVânzatori în sistem MLM


  Prelucrarea datelor personale:

  1. Proprietarul acestui site prelucrează datele cu caracter personal ale participanților pentru scopurile și în condițiile mai jos prezentate.

  2. Scopurile prelucrării datelor. Proprietarul acestui site prelucrează datele cu caracter personal enumerate mai jos, ce sunt furnizate direct de către participanţi în vederea participării la campania de testare a produselor conform mecanismului acesteia descris în prezentul regulament.

  3 Datele cu caracter personal prelucrate. Pentru scopul organizarii și defășurarii campania de testare a produselor Proprietarul acestui site va prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal („Datele Personale): Numele și prenumele, adresa poștală, numărul de telefon, adresa de email, adresa conturilor de pe rețelele sociale, date despre obiceiuri de consum a produselor din categoria îngrijirea pielii, date despre venituri, studii, ocupație, stare civilă, structură familială. Aceste Date Personale sunt furnizate de participant prin intermediul formularului de înscriere în lipsa furnizării acestor date neputând participa la campanie.
  Datele Personale sunt prelucrate exclusiv pentru scopul campaniei de testare a produselor și nu sunt folosite în scopuri de marketing sau comunicări ulterioare.

  4. Destinatarii datelor cu caracter personal Pentru îndeplinirea scopului de organizare și defășurare a Campaniei datele participantilor pot fi dezvăluite altor companii din grup sau autorități publice.

  5. Durata prelucrării. Pentru îndeplinirea scopului de organizare și defășurare a Campaniei, Proprietarul acestui site estimează că datele vor fi prelucrate pentru o durata de 2 ani. După încetarea duratei de prelucrare determinată conform celor de mai sus, datele participanților vor fi șterse/distruse/anonimizate.

  6. Drepturile participanților. În contextul prelucrării datelor cu caracter personal, participanții au următoarele drepturi:

  a. Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate – însemnand dreptul de a obține din partea Proprietarului acestui site o confirmare că prelucrează sau nu date cu caracter personal care privesc participantul și, în caz afirmativ, accesul la datele respective prin adresarea unei cereri în acest sens utilizând datele de contact de mai jos;

  b. Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal – însemnând posibilitatea de a ne solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau ștergerea datelor dumneavoastră în anumite cazuri, prin adresarea unei solicitări în acest sens utilizând datele de contact de mai jos;

  c. Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării – însemnând dreptul de obține din partea Proprietarului acestui site restricționarea prelucrării în anumite cazuri, respectiv atunci când (i) participantul consideră ca datele prelucrate de Proprietarul acestui site sunt inexacte, până la rectificarea acestora; (ii) prelucrarea este ilegală, dar participantul nu dorește să ștergem datele; (iii) Proprietarul acestui site nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopurile mai sus menționate, dar participantul le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau (iv) participantul s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care să verificăm daca drepturile legitime ale Proprietarului acestui site prevalează asupra drepturilor participantului;

  d. Dreptul participantului de a-și retrage consimțământul asupra prelucrării – în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul participantului, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate până la acel moment;

  e. Dreptul de opoziție – însemnând dreptul participantului de a se opune prelucrării din motive legate de situația particulară în care se află, atunci când prelucrarea (i) se întemeiază pe interesele legitime ale Proprietarului acestui site ori (ii) este făcută în scopul comunicărilor de marketing direct, implicând crearea de profiluri;

  f. Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, inclusiv profilare – însemnând dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care ar produce efecte juridice asupra participantului sau l-ar afecta într-o măsură semnificativă;

  g. Dreptul la portabilitatea datelor – însemnând posibilitatea de a solicita mutarea, copierea sau transferul datelor participantului existente în baza noastră de date către o altă bază de date, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, doar în cazurile în care prelucrarea se bazează pe consimțământul participantului sau executarea unui contract și este efectuată prin mijloace automate;

  h. Dreptul de a depune plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

  i. Dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente.

  Exercitarea drepturilor de mai sus poate fi efectuată în orice moment utilizând datele de contact ale Organizatorului de la articolul 7. de mai jos.

  7. Responsabilul cu protecția datelor. Pentru orice întrebare privind modul de prelucrarea a datelor personale și orice aspect în legatură cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale participanților, aceștia sunt rugați să se adreseze Proprietarului acestui site folosind oricare dintre următoarele posibilități de comunicare prin trimiterea unui email catre adresa contact@eauthermalejonzac.ro sau a unei scrisori la adresa Profesional Tip Consult SRL, societate romană, cu sediul in Iași, Strada Bărboi nr.6, bloc C7, parter.

  DREPTUL DE PROPRIETATE

  1. Prin confirmarea participarii la CAMPANIE, participanții selectați sunt de acord că cedează dreptul de folosință a fotografiilor, video-urilor și textelor postate în cadrul Campaniei să fie utilizate de către Proprietarul acestui site, pentru o perioadă nelimitată, la nivel mondial, cu titlu gratuit, fără nici o pretenție de nici un fel, ce vor fi utilizate în Campania prezentă în mediul online (web site, site-uri socializare). Pentru campanii ulterioare, altele decat prezenta, participanților li se va solicita acordul în mod expres și neechivoc, având o durată determinată. Participanții selectați declară pe propria lor răspundere, cunoscând sancțiunile prevăzute de legea penala privind falsul în declarații, că sunt autorii fotografiilor, filmulețelor, textelor postate în cadrul acestei campanii și că nici unul dintre aceste materiale nu încalcă dreptul de autor și/sau orice alt drept conex al vreunui terț.

  2. Orice postări ale Participanților în legatură ca prezenta Campanie nu trebuie să constea în fotografii sau video care să conțină imagini cu persoane. Participanții care vor folosi astfel de postări, prin înscrierea la această Campanie, își cedează dreptul de folosință a acelor imagini (fotografii, video, gif, etc.) pentru o perioadă nelimitată, cu titlu gratuit, la nivel mondial, catre Proprietarul acestui site, fără a avea nici o pretenție de nici un fel (inclusiv pecuniară); pentru postările ce conțin imaginea altor persoane decât ale participanților înșisi, aceștia din urmă se obligă să obțină acordul în scris al persoanelor în cauză în vederea cedării dreptului de folosință a imaginii lor (fotografii, video, gif, etc.) pentru o perioadă nelimitată, cu titlu gratuit, la nivel mondial, către Proprietarul acestui site, fără a avea nici o pretenție de nici un fel (inclusiv pecuniară), în caz contrar participanții fiind unicii răspunzători față de pretențiile persoanelor în cauză.

  Completarea acestui formular reprezintă și acordul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.


  DaNu